Privacy POWERMEET

Dit is het Privacybeleid van Game Solutions Lab BV inzake POWERMEET.

Leuk dat je onze games en apps gebruikt. Met onze games en apps streven wij zoveel mogelijk mensen gelukkig te maken.

Allereerst raden we je aan om zo min mogelijk privé-informatie te delen. Met ons en met anderen. Echter, om zoveel mogelijk geluk te halen uit het spelen met onze apps en games, is het noodzakelijk dat we informatie vragen.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Game Solutions Lab behandelt jouw privacy natuurlijk met respect en zorgvuldigheid en verwerkt jouw persoonlijke gegevens op een manier die voldoet aan de geldende wetten en regels.

CONTACT OPNEMEN

Je kunt met betrekking tot je privacy contact opnemen met Game Solutions Lab op de volgende manieren:

– Per e-mail via contact@gamesolutionslab.com

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ

Door POWERMEET te gebruiken worden de volgende gegevens vastgelegd:

  • De gebruikersnaam die ingevoerd is voor het starten van een sessie

Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifieke gebruiker van POWERMEET.

VERWERKINGSDOELEINDEN

Game Solutions Lab verwerkt geen persoonsgegevens door middel van POWERMEET, simpelweg omdat we vinden dat jouw persoonsgegevens voor ons niet van belang zijn.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

Game Solutions Lab heeft technische en organisatorische maatregelen ingezet om te zorgen dat jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd zijn tegen diefstal, verlies of onrechtmatige verwerking. Belangrijke persoonsgegevens worden gecodeerd opgeslagen en verstuurd en zijn alleen toegankelijk voor personen met de juiste machtigingen. We bewaren je gegevens sowieso niet langer dan wettelijk toegestaan, niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarmee de gegevens zijn verwerkt en niet korter dan wettelijk verplicht. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard hangt af van de gegevens en het doel waarmee deze bewaard worden. De bewaartermijn kan per doel verschillen, maar is altijd zo kort mogelijk.

Op onze ontwikkelomgeving wordt gebruik gemaakt van dummygegevens. Dat houdt in dat tijdens het testen niet met echte persoonsgegevens wordt gewerkt.

BEN JE JONGER DAN 16 JAAR?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je ons geen persoonsgegevens verstrekken (en zelfs geen gebruik maken van onze diensten) tenzij je daarvoor toestemming hebt gekregen van een ouder of voogd die akkoord gaat met deze Privacy Policy. Ben je minderjarig of heb je als ouder of voogd geen toestemming gegeven aan je minderjarige kind en zijn op die wijze toch persoonsgegevens aan ons doorgegeven, mail dan naar contact@gamesolutionslab.com.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Je kunt je gegevens in de meeste gevallen zelf direct inzien en corrigeren of verwijderen. Is er informatie die je NIET zelf kunt wijzigen, dan kun je hiertoe een verzoek indienen door een bericht met naam en bewijs van identiteit sturen naar contact@gamesolutionslab.com. Vertel in je verzoek zo duidelijk mogelijk om welke app en welke gegevens het gaat en waar deze staan. Omdat we geen persoonsgegevens vastleggen, kunnen we enkel tot dit verzoek overgaan indien specifiek datum, tijd en lokatie wordt aangegeven incl. eigen foto zodat we de juiste bestanden kunnen terugvinden.

We zullen dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, reageren op het verzoek om inzage of correctie. Een verwijderverzoek kan alleen in behandeling worden genomen als de te verwijderen gegevens niet meer relevant zijn. Bij een verwijderverzoek zal Game Solutions Lab zo snel mogelijk de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij de wet ons verplicht de gegevens te bewaren of er voor ons reden is ons tegen de verwijdering te verzetten. We sturen je ook altijd een bevestiging van aanpassing of verwijdering, of zullen toelichten waarom niet aan een verzoek kan worden voldaan. Mochten we meer informatie nodig hebben kunnen wij daarom vragen. De uitvoering van het verzoek zal in dat geval worden opgeschort tot we de relevante informatie hebben ontvangen

BEWERKERS

Toegang tot de gegevens is beperkt tot enkel medewerkers van Game Solutions
In gevallen waarbij Game Solutions Lab voor de vermelde doeleinden gebruik maakt van diensten van derden en deze toegang hebben tot persoonsgegevens zijn met deze derden de vereiste maatregelen getroffen om te zorgen dat die gegevens alleen voor de vermelde doeleinden zal worden verwerkt.

We verwijzen je naar de individuele privacyverklaringen voor het door hen gevoerde privacybeleid.

Aanbieder

Exonet hosting

Onze databases en scripts die eventueel met de apps communiceren worden gehost bij

Exonet. Hiermee is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Exonet is ISO 9001, ISO

27001 en NEN 7510 gecertificeerd. https://www.exonet.nl

OVERDRACHT BIJ VERKOOP

Indien Game Solutions Lab of onderdelen daarvan van eigenaar wisselen kunnen we de gegevens overdragen aan de nieuwe eigenaar.

KLACHTEN

Ben je het niet eens met de wijze van verwerken, dan kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Game Solutions Lab kan dit Privacy- en cookiebeleid eenzijdig wijzigen. Het is daarom noodzakelijk dit beleid regelmatig na te lezen om te zien of er mogelijk wijzigingen zijn doorgevoerd. De laatste wijzigingsdatum staat hieronder.

AFWIJKINGEN

Op punten waarop onze Algemene Voorwaarden en deze Privacy Policy conflicteren geldt deze Privacy Policy.

De laatste wijziging aan dit Privacybeleid was op 26 september 2018.