Bijzonderheden

  • maakt spraakoefeningen tot een feest
    continue meting van de uitspraak van het kind
    snelle bijsturing als het minder goed gaat
    overal en op ieder tijdstip te spelen
    verlicht de druk op spraakoefeningen

Lekker Puh!

Lekker Puh! leert kinderen met plezier hun uitspraak te verbeteren

Lekker Puh! is een app die de spraaktherapie van logopedisten aanvult. Het helpt kinderen met Schisis met hun dagelijkse spraakoefeningen. Het kind doet de oefeningen in de vorm van een spel. Daardoor blijft het kind gemotiveerd en boekt snellere vooruitgang.
 Het kind houdt de iPad voor zich en start de app. Na een korte introductietest vraagt de app het kind om een bepaald woord te zeggen. De app beoordeelt de kwaliteit van de uitspraak. Als het kind het woord enkele keren goed heeft uitgesproken, verschijnt als beloning een ballon op het scherm. Het kind kan deze lek prikken. Het spel kan op afstand worden gevolgd door de logopedist.
 Kinderen met Schisis krijgen gewoonlijk meerdere operaties en volgen een intensief logopedietraject. De dagelijkse uitspraakoefeningen vergen een grote inzet van het kind en de ouders. Lekker Puh! is makkelijker vol te houden dan traditionele oefeningen. De motivatie voor het kind is namelijk een leuk spel te spelen, terwijl het tegelijkertijd leert om letters, woorden en zinnen uit te spreken.
 Door gebruik te maken van de game, levert het kind ook een bijdrage aan het onderzoek van het RadboudUMC om de logopedie te kunnen verbeteren.


Sectoronderwijs, gezondheids- en welzijnszorg SoortgamePlatformiOSDoeluitspraakvaardigheden ontwikkelen voor kinderenDoelgroep2- tot 5-jarigenSleutelwoordenuitspraak, schisis, logopedie, kinderen, taaloefeningen, game, trainen[wpdm_package id='54581'][wpdm_package id='54581'][wpdm_package id='54945']

NEEM CONTACT MET ONS OP

contact@gamesolutionslab.com

VONDERWEG 1, 5611 BK EINDHOVEN, THE NETHERLANDSTEL : +31 6 4596 7777 (MARK VAN KUIJK)

POWERED BY

Game Solutions Lab is powered by Idee Brouwerij & Games for Health Projects