Bijzonderheden

instellen van de ideale dag
voor medewerkers-, patiënt- en klanttevredenheidsonderzoek
koppeling met managementtools, EPD, gezondheidssystemen
onderzoek op een laagdrempelige manier
vragenset en lay-out kan makkelijk worden aangepast
in alle talen uit te voeren

Mogelijke toepassingen

kwaliteitsonderzoek
bevolkingsonderzoek
medewerkerstevredenheidsonderzoek
gezondheidsonderzoek
welzijnsonderzoek
welvaartsonderzoek
klinisch onderzoek
experimenteel onderzoek
consumentenonderzoek
maatwerkonderzoek
klanttevredenheidsonderzoek

KalendR

KalendR gaat op zoek naar de ideale dag!

 Mensen worden gelukkiger als zijn hun leven kunnen inrichten zoals zij zelf willen. KalendR helpt verplegend personeel, managers en klantonderzoekers om de ‘ideale dag’ van hun patiënten, medewerkers of klanten in kaart te brengen. Deze ideale dag wordt vergeleken met de dag zoals die daadwerkelijk is verlopen. Met de resultaten kunnen daginvullingen worden verbeterd.
 Gebruikers uit de doelgroep vullen twee dagkalenders in op een tablet of smartphone en beantwoorden een aantal vragen. KalendR verzamelt de gegevens en maakt een overzicht van daginvullingen, de duur en volgorde van activiteiten, en de waardering daarvan.
 KalendR laat de overeenkomsten en verschillen zien tussen de ideale dag en de werkelijk beleefde dag. Bovendien maakt KalendR duidelijk waaróm mensen bepaalde activiteiten zo waardevol vinden. Dit gebeurt aan de hand van het bekende model ‘Planned Behaviour’ van Ajzen.
 Het totaal van de antwoorden van vele gebruikers levert waardevolle informatie voor zelfmanagement, medewerkers- en klanttevredenheid en marketing. Pas de daginvullingen aan zodat deze meer gaan lijken op de ideale dag!


NEEM CONTACT MET ONS OP

contact@gamesolutionslab.com

VONDERWEG 1, 5611 BK EINDHOVEN, THE NETHERLANDSTEL : +31 6 4596 7777 (MARK VAN KUIJK)

POWERED BY

Game Solutions Lab is powered by Idee Brouwerij & Games for Health Projects